26.06.2012 г. Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

НС на НИПА прие План за развитие на НИПА 2012-2013г. и одобри отчета за дейността на института и за първото полугодие на 2012 г.

11.06.2012. НИПА проведе специализирано обучение

На 7 и 8 юни 2012 г. НИПА и Балканският институт по труда и социалната политика проведоха съвместно специализирано обучение за посредници и арбитри.

08.05.2012. НС на НИПА прие актуалзирани Правила за посредничество и арбитраж

Най-важните изменения уреждат процедурата по арбитраж за минимално необходими дейности по време на стачка съгласно чл.14 от ЗУКТС.

18.04.2012. НИПА подписа ново споразумение за сътрудничество

НИПА подписа Споразумение за сътрудничество със социалните партньори от отрасъл “Строителство” в България.

04.04.2012. Анализ на БКТД в бранш "Водоснабдяване"

На 04.04.2012 г. се състоя среща-дискусия за представяне на анализ на НИПА на БКТД в бранш „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“.

04.04.2012. НИПА подписа споразумение за сътрудничество

НИПА подписа Споразумение за сътрудничество със социалните партньори в бранш „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”

28.02.2012. Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

Проведе се първото за годината редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

17.01.2012. НИПА представи анализ на отраслов КТД

Анализът на КТД в отрасъл "Строителство" на НИПА бе обсъден на организирана от Българската строителна камара и браншовите синдикални федерации на КТ "Подкрепа" и КНСБ среща-дискусия.

29.12.2011. Заседание на Арбитража към НИПА

Арбитражната комисия към НИПА за разглеждане на спора по реда на чл.14, ал.3 от ЗУКТС в "Мини Марица-изток" ЕАД - гр.Раднево проведе заседание.

03.11.2011. Международен семинар с участието на НИПА

Представители на НИПА участваха в международен семинар за алтернативните способи за уреждане на колективни трудови спорове, организиран от Балканския инстиут по труда и социалната политика.

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration