03.04.2018 Редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

Приети са Доклад за дейността на НИПА за 2017 г. и отчет за изпълнението на бюджета на института.

28.03.2018. Среща-дискусия със социалните партньори от пивоварния бранш

Д-р Султанка Петрова, зам.-министър на МТСП, поздрави участващите в представянето на Анализа на БКТД 2018 за пивоварния бранш.

13.02.2018 Заседание на работна група в НИПА

Създадената от Надзорния Съвет на НИПА работна група по подготовка на Годишния доклад за колективното трудово договаряне проведе първото си заседание

17.11.2017. Заключителна конференция по проект

д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика откри Заключителната конференция "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

6-7 ноември 2017, Банкя

Д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика, откри работна среща за представяне на швейцарския опит при разрешаване на колективни трудови спорове

1-3.11.2017 г. Подгорица, Република Черна гора

Втора годишна среща на агенциите за доброволно уреждане на трудови спорове на страните от Западните Балкани се проведе в Подгорица, Република Черна гора

19-20.10.2017 Работно посещение в Берн, Швейцария

Експертите по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка" бяха на посещение за обмяна на опит в Държавния секретарият по икономически въпроси на Конфедерация Швейцария

18.10.2017 Работна среща в МОТ, Женева

В Международното бюро по труда, Женева, Швейцария, се проведе неформална работна среща за обсъждане на проект на ЗИД ЗУКТС

27-28.09.2017 Работна среща в к.к.Боровец

Обсъдени бяха предложенията, внесени в експертната работна група за изменение и допълнение на ЗУКТС.

25.09.2017 Заключителна конференция по проект на МТСП

Директорът на НИПА представи резултатите от изпълнението на проект "Разрешаване на спорове"

Страници

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration