НИПА разработи и представи анализ на сключените и действащи колективни трудови договори, както и на постигнатите договорености между социалните партньори в област Кърджали към 30 юни 2016 година. Анализът бе представен в рамките на заседание на Областния съвет по условия на труд.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration