На 12 декември 2017 г. се проведе редовното заседание на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж. Под председателството на г-жа Антония Златева-Боянова, членовете на НС обсъдиха и приеха План за работата на НС за първото полугодие на 2018 г., Доклад за състоянието на базата данни на НИПА за КТД, както и Стратегията за развитие на института в периода 2018-2020 г. За ротационен председател на НС на НИПА за срок от 1 година бе избран проф. Емил Мингов, ръководител на Инспектората на МТСП, а за зам.-председатели, г-жа Радка Йосифова, от квотата на организациите на работодателите, и г-жа Елка Арнаудова, от квотата на организациите на работниците и служителите.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration