Към 30.09.2017 г. в базата данни на НИПА има 8 предприятия с действащ КТД, като те са в сила за 6 557 наети лица. Краткият сравнителен анализ на постигнатите договорености в КТД по предприятия от шивашката промишленост в съпоставка с нормативно установените минимални трудови стандарти включва изследване на следните въпроси:

 

  1. Трудови възнаграждения – размер на минималната работна заплата (МРЗ), допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) за стаж и професионален опит, извънреден и нощен труд, ДТВ по чл.13 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ);
  2. Обезщетения – при прекратяване на трудовото правоотношение: на основание чл.222, ал.1 КТ; по болест на основание чл.222, ал.2 КТ; след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; на основание чл.222, ал.3 КТ; по инициатива на работодателя по чл. 331 КТ;
  3. Работно време и отпуски – организация на работното време; размер на основния платен годишен отпуск; допълнителен платен годишен отпуск.
Прикачен файлРазмерДата
10/10/2017 Анализ на КТД в шивашката промишленост220.08 KB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration