По покана на зам.-областния управител на област Кърджали г-жа Леман Али НИПА представи в рамките на заседание на Областния съвет по условия на труд разработения анализ на сключените и действащи колективни трудови договори, както и на постигнатите договорености между социалните партньори в областта. Пред представителите на работодателските и синдикалните организации, както и на териториалните структури на институциите на пазара на труда, областният управител на област Кърджали г-н Никола Чанев при откриването на срещата подчерта значението на колективното трудово договаряне и защитата на трудовите права за развитието на социалния диалог. Директорът на НИПА Владимир Бояджиев представи пред участниците в срещата основните изводи от анализа, както и постижения в договорените условия на труд чрез колективните трудови договори в областта.

Резюме от анализа с основните констатации и изводи - тук.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration