Прикачен файлРазмерДата
28/07/2016 "НИПА успешно завърши изпълнението на проект "Разрешаване на спорове" - Жасмина Саръиванова, ИБТ бр.7/20167.1 MB
11/07/2016 "Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори" - Д. Димитров, И. Йорданова, И. Лозев, ИБТ, бр. 6/2016 г.6.8 MB
30/05/2016 Анализ на регистрираните от НИПА случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г. - ИБТ, бр.5/2016 г. 13.4 MB
28/03/2016 "Профил на новоизбраните посредници и арбитри към НИПА" - Владимир Бояджиев, Информационен бюлетин по труда, бр.6/2013 г.2.78 MB
28/03/2016 "Процедури по посредничество и арбитраж, проведени от НИПА 2003-2013г." - В.Бисерова, Ив.Тилев, Инф.бюлетин по труда,бр.3/2013г.2.39 MB
28/03/2016 "10 години дейност на НИПА", Информационен бюлетин по труда, бр.3/2013 г.4.84 MB
28/03/2016 "НИПА ще изгради информационна система за КТС с помощта на МОТ" - Владимир Бояджиев,Информационен бюлетин по труда,бр.10/2010г.3.76 MB
28/03/2016 "НИПА-възможност за усъвършенстване на соц. диалог чрез доброволно уреждане на КТС", Информационен бюлетин по труда, бр.4/2007г.2.1 MB
28/03/2016 "Първо арбитражно производство по чл.14, ал.3 ЗУКТС" - Светлана Виденова, Информационен бюлетин по труда, бр.3/2004 г.1.16 MB
28/03/2016 "НИПА стартира публикуването на данни за колективните трудови договори в Република България" - Искрена Йорданова, ИБТ бр.3/2013 8.79 MB

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration