Недьо Семов


Главен счетоводител


тел. 02/425 3780


e-mail: N.Semov@nipa.bg 


Аксиния Георгиева


Главен юрисконсулт


тел. 02/425 3763


e-mail: A.Georgieva@nipa.bg


Марияна Иванова


Главен експерт


тел. 02/425 3771


e-mail: M.Barkashka@nipa.bg


Мая Иванова


Старши експерт


тел. 02/425 3781


e-mail: M.Ivanova@nipa.bg


Цветелина Цветанова


Младши експерт


тел. 02/425 3781


e-mail: C.Cvetanova@nipa.bg


Адриана Динева


Младши експерт


тел. 02/425 3783


e-mail: A.Dineva@nipa.bg


Мариана Стефанова


Младши експерт


тел. 02/425 3783


e-mail: M.Bikova@nipa.bg


Весела Кожухарова


Технически сътрудник


тел. 02/425 3750


e-mail: office@nipa.bg


Красимира Топалова (по заместване на Султанка Александрова)


Счетоводител


тел. 02/425 3762


e-mail: k.topalova@nipa.bg


Мустафа Занков (ПМС 66/1996)


Финансов контрольор


тел. 02/425 3761


e-mail: M.Zankov@nipa.bg


Данаил Димитров


Специалист

  

e-mail: D.Dimitrov@nipa.bg

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration