АНКЕТНА КАРТА

Анкетна карта за обратна връзка с потребителите относно административното обслужване в Национален институт за помирение и арбитраж.

ДаНе
1. Ясни и разбираеми
2. Пълни
3. Точни

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration