След Решенията на МС от м. юли 2012 г. за признаване на организациите на работниците и служителите, и на работодателите за представителни на национално равнище, Надзорният съвет на НИПА е в нов състав. На своето редовно заседание новият НС избра г-жа Елка Арнаудова за свой председател на ротационен принцип за срок от една година, както и зам.-председатели - проф. Емил Мингов и г-жа Радка Йосифова. Бяха обсъдени и взети решения по следните въпроси:

1. Изпълнението на Плана за работа на НС за периода м. януари - м. юни 2012 г.

2. Доклад относно проекти с Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), с Международно бюро по труда на МОТ и разработката на проектно предложение по ОП „РЧР” Компонент 7 „Без граници”.

3. Доклад относно проект на Ръководство за осъществяване на посредничество и арбитраж от НИПА.

4. Информация относно разработване на проект на брошура на НИПА.

5. Откриване на процедура по номиниране на посредници и арбитри към НИПА във връзка с приключила процедура за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище.

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration