В изпълнение на своите функции да проучва и предлага за реализация добрата чуждестранна практика в областта на уреждането на колективните трудови спорове, НИПА разработва и участва в проекти, финансирани с бюджетни средства и външни източници на финансиране като Евроейския съюз, Международната организация по труда, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, и други.

             АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ                           ЗАВЪРШИЛИ ПРОЕКТИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration