Към НИПА е създаден специален регистър, в който се съдържа подробна информация за всички проведени процедури по посредничество, осъществени със съдействието на Института за периода от 2004 г. до 2011 г. Необходимите предпоставки за да бъде образувана и проведена процедура по посредничество по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗУКТС са: 

     Непостигнато споразумение по време на непосредствени преговори по колективен трудов спор между страните; или  

      Отказ на една от страните да участва в преговорите.

Процедури по посредничество по чл. 4, ал. 1 от ЗУКТС

 

R „Х” - 2011 г. 

R КОСТЕНЕЦ - ХХИ АД - 2010 г. 

R „МАПА-ДЖЕНГИЗ” ДЗЗД  - 2009/10 г. 

R СО-ГАРА ОБЕДИНЕНА към БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” - 2008 г. 

R „ВМЗ” ЕАД - 2008 г. 

R „МИРОЛИО НОВА ЗАГОРА” ЕООД, „МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД - 2008 г. 

R „АРКОТРОНИКС БЪЛГАРИЯ” АД - 2008 г. 

R „БАЛКАНИ - ЛК” ЕООД - 2008 г. 

R АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - 2007 г. 

R СЕДМО СОУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” - 2007 г. 

R „БАЛКАНКАР 6-ТИ СЕПТЕМВРИ” АД - 2004 г.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration