Между Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) и областни и общински съвети за тристранно сътрудничество са подписани споразумения, които на доброволна основа създават условия за прилагане на механизъм за ранно информиране за възникващи колективни трудови спорове в предприятия/организации на територията на съответната област или община.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration