ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ


Владимир Бояджиев е роден на 16 януари 1959 г. в гр. София. Магистър по социология от Софийски университет „Св. Климент Охридски” (1980). Има специализации в Румъния, Франция, Холандия, Белгия, Италия и Швейцария в областта на икономическа и социална политика, заетост, международни трудови стандарти, трудово и осигурително право и др. От 1983 до 1988 г. се занимава с изследователска дейност по проблеми на социално-икономическата ефективност в Икономическия институт на Българска академия на науките, където е бил редовен докторант. От 1991 до 2011 г. е икономически съветник и главен икономически експерт в КТ “Подкрепа”. Участвал е на тристранна основа в разработката на нормативни актове в областта на труда и социалната политика. Хоноруван преподавател в УНСС по проблемите на колективното трудово договаряне (1998-2005). Има множество публикации по въпроси, свързани със социалния диалог, индустриалните отношения и колективното трудово договаряне. Член и председател на комисията по социална политика на Икономическия и социален съвет на Република България от основаването му до 2011 г. Член на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж от основаването на Института. Владее руски, ползва английски и френски език. Семеен с едно дете.

 

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration