ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Националният институт за помирение и арбитраж е създаден с намерението да се изгради единна, трипартитна структура, включваща държавата, работодателите и синдикатите, която:

·     да спомага за взаимноизгодното и бързо уреждане на индустриалните конфликти,

·     да подпомага усъвършенстването на социалния диалог,

·     да подпомага утвърждаването на европейския социален модел за разрешаване на противоречията в индустриалните отношения.

Цел на дейността на Националния институт за помирение и арбитраж е колективните трудови спорове да бъдат решавани бързо, преди напрежението между спорещите страни да нарасне до степен, че да приеме крайната форма на протест - стачка. По този начин се намалява икономическата, социалната и психологическата цена на усилията за разрешаване на колективния трудов спор.

Задача на Националния институт за помирение и арбитраж е в рамките на предвидените му правомощия в Закона за уреждане на колективните трудови спорове, да съдейства за уреждане на колективни трудови спорове чрез своята основна дейност - посредничество и арбитраж като алтернативни, извънсъдебни способи за уреждане на спорове.

      ЗА НАС      СЪЗДАВАНЕ       СТАТУТ        ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration