Въвеждането на механизма датира от 2006-2007 г., когато са сключени споразумения с четири Областни съвета за тристранно сътрудничество - Варна, Габрово, Стара Загора и Ямбол и девет Общински съвета за тристранно сътрудничество - Варна, Габрово, Девня, Казанлък, Стара Загора, Севлиево, Ямбол, Бургас и Елхово. В съответствие със Стратегията на НИПА (2010–2013 г.) и Програмата за дейността на НИПА за 2010 г. са проведени срещи и са подписани споразумения с шест Областни съвета за тристранно сътрудничество - Враца, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Русе и Търговище.

Opac

Контакти

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Адрес: София 1618 ул."Боряна" No59 бл.215А ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bg

Администрация

Вход
© Copyright National Institute for Conciliation and Arbitration