A-
A
A+

Свържете се с нас


НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ (НИПА)
Адрес: София 1618, ул."Боряна" No59, бл.215А, ап.1
Тел.:  +359 (02) 425 3750
Факс: +359 (02) 425 3760
e-mail: nipa@nipa.bgВЛАДИМИР БОЯДЖИЕВ
Директор


Тел. +359 (02) 425 37 70
Мобилен: +359 884 887 285
E-mail: director@nipa.bg

 МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
Заместник-директор


Тел. +359 (02) 425 37 72
Мобилен: +359 877 964 537
E-mail: M.Mihailov@nipa.bg

 КОНТАКТИ АДМИНИСТРАЦИЯ


Работното време на служителите в НИПА е с променливи граници от 8 ч. до 18,30 ч.


Недьо Семов
Главен счетоводител
тел. 02/425 3780
e-mail: N.Semov@nipa.bg


Аксиния Георгиева
Главен юрисконсулт
тел. 02/425 3763
e-mail: A.Georgieva@nipa.bg


Марияна Иванова
Главен експерт
тел. 02/425 3771
e-mail: M.Barkashka@nipa.bg


Мая Иванова
Старши експерт
тел. 02/425 3781
e-mail: M.Ivanova@nipa.bg


Цветелина Цветанова
Младши експерт
тел. 02/425 3781
e-mail: C.Cvetanova@nipa.bg


Адриана Динева
Младши експерт
тел. 02/425 3783
e-mail: A.Dineva@nipa.bg


Мариана Стефанова
Младши експерт
тел. 02/425 3783
e-mail: M.Bikova@nipa.bg


Весела Кожухарова
Технически сътрудник
тел. 02/425 3750
e-mail: office@nipa.bg


Султанка Александрова
Счетоводител
тел. 02/425 3762
e-mail: S.Alexandrova@nipa.bg


Мустафа Занков (ПМС 66/1996)
Финансов контрольор
тел. 02/425 3761
e-mail: M.Zankov@nipa.bg


Мила Кръстенова (Програма“Старт в кариерата“)
Младши експерт
тел. 02/425 3771
e-mail: Mila.Krastenova@nipa.bg


Анна Денинска 
Специалист
тел. 02/425 3784
e-mail: a.deninska@nipa.bg

© Национален институт за помирение и арбитраж