A-
A
A+
13.02.2018

Заседание на работна група в НИПА

Обсъдени бяха възможностите на интегрираната база от данни на НИПА за колективни трудови договори и колективни трудови спорове

17.11.2017

Заключителна конференция по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

Директорът на НИПА Владимир Бояджиев представи реализираните дейности и постигнатите резултати от първия етап на проекта - "Разрешаване на спорове"

06.11.2017

Работна среща по проект "Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка"

Представяне и обсъждане на Доклад за опита на Конфедерация Швейцария при уреждането на КТС

01.11.2017

НИПА взе участие в среща на мрежата от институции за доброволно уреждане на КТС в Подгорица, Република Черна гора

Срещата беше организирана от Регионалния офис на Международното бюро по труда за Централна и Източна Европа в Будапеща

19.10.2017

Работно посещение в Берн, Швейцария

В продължение на два дни бяха проведени срещи за обмяна на опит по въпроси на уреждането на КТС

18.10.2017

Работна среща в МОТ, Женева

Пред експертите на МБТ бяха представени резултатите от работата на експертната работна група, както и варианти на предложения за промяна на нормативната уредба

27.09.2017

Работна среща в к.к.Боровец

Обсъждане на предложенията за изменение и допълнение на ЗУКТС

25.09.2017

Заключителна конференция по проект на МТСП

Конференцията бе открита от д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика

12.09.2017

Редовно заседание на НС на НИПА.

Членовете на НС приеха отчета за своята работа през първите шест месеца на годината

29.06.2017

НИПА представи анализ на КТД

НИПА представи Анализ на КТД в Област Кърджали в рамките на заседание на Областния съвет по условия на труд

© Национален институт за помирение и арбитраж