A-
A
A+

Редовно заседание на НС на НИПА

10.12.2019

На 10 декември 2019 г. се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж. Приети бяха План за работата на НС за първото полугодие на 2020 г., Доклад за състоянието на интегрираната база от данни на НИПА за колективни трудови договори и колективни трудови спорове, както и информация за разработката на проектно-предложение за кандидатстване по процедурата „Иновативни заедно“ на ОП "Развитие на човешките ресурси". За председател на Надзорния съвет с едногодишен мандат на ротационен принцип бе избран г-н Николай Недев, национален секретар на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), а за заместник-председатели, съответно от страна на представителните организации на работодателите - г-жа Валентина Зартова, юридически съветник в БТПП, и на държавата - проф. Емил Мингов, ръководител на Инспектората на МТСП.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж