A-
A
A+

Представяне на базата данни на НИПА за КТД и КТС в КНСБ

24.09.2019


По покана на президента на КНСБ г-н Пламен Димитров, НИПА представи създадената за нуждите на социалните партньори база от данни за колективните трудови договори и колективните трудови спорове. Пред членове на Координационния съвет на синдиката и експерти бяха показани възможностите на създадения информационен ресурс за целите на колективното трудово договаряне, като в последвалата дискусия бяха обсъдени различни групи от данни и показатели за постигнатите договорености в действащите колективни трудови договори. Директорът на НИПА Владимир Бояджиев изложи възприетата от института и одобрена от Надзорния съвет методология за генериране на съдържащата се в базата данни информация, като подчерта, че структурата на данните позволява анализи въз основа на разпределения по икономически дейности, икономически сектори (обществен/частен), по големина на предприятията и по териториално разпределение на действащите в тях КТД.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж