A-
A
A+

НИПА представи онлайн базата данни за КТД и КТС

26.06.2019


На 25 юни 2019 г. в София Националният институт за помирение и арбитраж представи пред социални партньори и гости ОНЛАЙН БАЗАТА ДАННИ за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС). Директорът на НИПА Владимир Бояджиев, представи пред присъстващите възможностите на онлайн платформата като подчерта, че тя е общодостъпна и осигурява информация както за договорените между социалните партньори условия, надвишаващи нормативно определените с Кодекса на труда, така и за възникналите на територията на страната колективни трудови спорове. „Надявам се, че базата данни ще бъде полезен за страните инструмент в процеса на колективно договаряне, тъй като тя осигурява реален поглед върху договорените в КТД условия на труд по над 90 показатели, вкл. трудови възнаграждения, работно време, отпуски, обезщетения“, каза още директорът на НИПА.

Повече четете в раздел "Събития".


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж