A-
A
A+

Редовно заседание на НС на НИПА

25.06.2019


На 25 юни 2019 г. Надзорния съвет на НИПА проведе редовно заседание. Приети бяха План за работата на НС за второто полугодие на 2019 г., Отчет за изпълнението на програмата за дейността на НИПА за първите шест месеца на 2019 г., Доклад на директора на института за проектното предложение на НИПА за кандидатстване BG05M9OP001- 4.002 „Иновативни заедно“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., както и Доклад на директора на НИПА за Четвъртата годишна среща на агенциите за мирно уреждане на трудови спорове, състояла се в Скопие, Северна Македония.


Файлове


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж