A-
A
A+

Проведе се редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА

12.12.2018


Последното редовно заседание на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж прие Програма за дейността си за първото полугодие на 2019 г., одобри основните параметри на разработвания проект с работно заглавие „Партньорство за иновации в подкрепа на социалния диалог“, с който НИПА ще кандидатства по процедурата „Иновативни заедно“ на Оп "РЧР", както и доклад за състоянието на базата данни за КТД и КТС.

За председател на НС на НИПА на ротационен принцип за срок от една година бе избрана г-жа Мария Минчева, представител на Българската стопанска камара, а за заместник-председатели, проф. Емил Мингов, представител на държавата, и г-жа Паунита Петрова, представител на представителните организации на работниците и служителите.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж