A-
A
A+

Експерти на НИПА взеха участие в семинар за колективното договаряне

26.11.2019Експерти на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) взеха участие в семинар на тема „Синдикална дейност, социален диалог и колективно договаряне. Основни трудови права на работниците“, организиран от Младежката мрежа на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване-Подкрепа“.
Събитието се проведе в периода 20-21 ноември в Пловдив.
През първия ден от семинара Марияна Иванова, главен експерт в НИПА, представи пред участниците  доклад на тема „Законова уредба, правомощия и дейност на Националния институт за помирение и арбитраж“. Разгледани бяха структурата и дейността на института, задължителните и доброволни процедури за уреждане на колективни трудови спорове, както и правомощията на посредниците и арбитрите.
През втория ден присъстващите се запознаха с електронната база данни за колективни трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове (КТС).
Мая Иванова, старши експерт в института, представи възможностите на онлайн платформата , като изведе данни, свързани с броя на КТД, както и постигнатите в тях договорености над установения в Кодекса на труда минимум.


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж