A-
A
A+

На среща в Българската стопанска камара НИПА представи базата данни за КТД и КТС

11.07.2019


На 10 юли в сградата на Българската стопанска камара (БСК) директорът на НИПА, Владимир Бояджиев, представи разработената база данни за колективни трудови договори и колективни трудови спорове. Срещата се проведе по покана на БСК и в нея участваха представители на браншови организации и фирми, членове на БСК.
Представени бяха възможностите на онлайн платформата, която е публична и общодостъпна, и осигурява информация за процесите на колективно трудово договаряне в Република България, в това число данни за броя на сключените и действащи КТД и анекси към тях на територията на страната, както и за постигнатите в тях договорености. Базата данни съдържа информация по над 90 показатели, вкл. трудови възнаграждения, работно време, отпуски, обезщетения и др.
Според заместник-председателя на БСК Димитър Бранков, който ръководеше срещата и проведената след нея дискусия, би било добре социалните партньори да помислят върху идеята за въвеждане на допълнителна информация към отрасловите и браншовите колективни трудови договори, която да съдържа списък с предприятията, попадащи в обхвата на договорите с четири цифрен код на икономическа дейност, с оглед идентифициране броя наети. „Това може да покаже една по-широка картина за състоянието на колективното трудово договаряне страната“, допълни той.
„Не е висок делът на наетите, за които КТД са в сила и можем да търсим много обяснения за това. Всяка от страните – работодатели и синдикати, вижда картината по различен начин, но няма как да не отбележим преобладаващия дял на заетостта в микропредприятия“, добави зам.-председателят на БСК.
Г-жа Ивана Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите в България, заяви, че представлява бранш, в който социалният диалог е развит на изключително високо ниво. „Допреди няколко години в пивоварния бранш имаше около 7 предприятия, а към настоящия момент те са 30, като по-голямата част от тях са малки и микропредприятия“, изтъкна тя. Аз ви поздравявам за направеното от вас и искам да отбележа, че много често използвам сайта на НИПА, заради пространните анализи, които дават много полезна за нас информация“, каза още г-жа Радомирова.

 


Галерия

© Национален институт за помирение и арбитраж