A-
A
A+
27.09.2019

Надзорният съвет на НИПА проведе редовно заседание

НС на НИПА прие Програма за дейността на института за 2020 г.

24.09.2019

Представяне на базата данни на НИПА за КТД и КТС в КНСБ

НИПА представи създадения информационен ресурс за КТД и КТС в КНСБ

11.07.2019

На среща в Българската стопанска камара НИПА представи базата данни за КТД и КТС

На среща в Българската стопанска камара директорът на НИПА, г-н Владимир Бояджиев, представи базата данни за КТД и КТС

28.06.2019

Международна конференция на БАТПОО "МОТ и България"

Директорът на НИПА участва в Международна конференция "МОТ и България - 100 години и занапред"

26.06.2019

НИПА представи онлайн базата данни за КТД и КТС

Надявам се, че базата данни ще бъде полезен за страните инструмент в процеса на колективно договаряне, каза директорът на НИПА

25.06.2019

Редовно заседание на НС на НИПА

НС на НИПА проведе редовно заседание

03.06.2019

Четвърта годишна среща на Мрежата от агенции за доброволно уреждане на трудови спорове

Директорът и експерти на НИПА участваха в Четвъртата годишна среща на Агенциите за доброволно уреждане на трудови спорове

19.04.2019

Форум на КНСБ "Правото на сдружаване и колективно договаряне"

Директорът на НИПА взе участие във форум, организиран от КНСБ и Фондация "Фридрих Еберт" по повод 100 годишния юбилей на МОТ

25.03.2019

Международна конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“

Марияна Иванова, главен експерт в НИПА изнесе доклад, посветен на арбитража при уреждане на колективни трудови спорове

19.03.2019

"Ден на отворените врати" на катедра "Икономическа социология" в УНСС

Директорът на НИПА представи възможностите за професионална реализация в НИПА пред студенти в УНСС

© Национален институт за помирение и арбитраж