A-
A
A+

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Достъпът до обществена информация в Националния инстиут за помирение и арбитраж (НИПА) се предоставя по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Правилата за организация и предоставяне на достъп до обществена информация в НИПА, след подаване и регистриране на Заявление-образец. Заявлението за достъп до обществена информация може да се получи на място в деловодството на НИПА, както и да се изтегли по-долу в електронен вид, да се попълни и да се изпрати на адреса на електронната пощенска кутия на НИПА - nipa@nipa.bg. Информацията за постъпилите в НИПА запитвания по Закона за достъп до обществена информация се съдържа в Годишните отчети (доклади).


Информация по чл.15 от ЗДОИ:

Звено на Националния институт за помирение и арбитраж, което отговаря за приемането и регистрирането на устните запитвания или писменните заявления за предоставяне на достъп до обществена информация е главният юрисконсулт на НИПА на адрес: гр. София 1618, кв."Овча купел", ул."Боряна"№59, бл.215А, ет.1, ап.1, телефон 02/4253750, в работно време от 09:00 до 17:30 часа.


ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Годишен отчет за 2018 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2017 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2016 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2015 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2014 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2013 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2012 г. изтегли файл
Годишен отчет за 2011 г. изтегли файл

ОТГОВОР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 03.07-16/14.02.2019 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-1/08.02.2018 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ на МС 03.07-93/21.11.2017 г.  изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-1/09.02.2017 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-8/17.03.2016 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ АД-02-00002/05.03.2015 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация изх.№ РД-15-00010/16.02.2015 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 22/07.01.2013 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 99-01/30.10.2012 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 1705-02/14.08.2012 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ 92-02/24.01.2012 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация вх.№ ДОИ 01-15/31.03.2011 г. изтегли файл
Отговор на заявление за достъп до обществена информация от 26.02.2011 г. изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж