A-
A
A+

Годишни цели на администрацията на НИПА

Годишните цели на администрацията на НИПА, както и отчетите за изпълнението им се представят съгласно чл.33а и чл.63 от Закона за администрацията и са документи, които съдържат информация за конкретни дейности и задачи, за очакваните резултати и впоследствие за тяхното изпълнение.

Годишни цели на администрацията на НИПА


Годишни цели на администрацията на НИПА за 2019 г. изтегли файл
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2018 г. изтегли файл
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2017 г. изтегли файл
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2016 г. изтегли файл
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2015 г. изтегли файл
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2014 г. изтегли файл
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2013 г. изтегли файл
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2012 г. изтегли файл
Годишни цели на администрацията на НИПА за 2011 г. изтегли файл
   

Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на НИПА


Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на НИПА за 2018 г. изтегли файл
Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на НИПА за 2017 г. изтегли файл
Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на НИПА за 2016 г. изтегли файл
Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на НИПА за 2015 г. изтегли файл
Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на НИПА за 2014 г. изтегли файл
Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на НИПА за 2013 г. изтегли файл
Отчет за изпълнението на годишните цели на администрацията на НИПА за 2012 г. изтегли файл

© Национален институт за помирение и арбитраж