A-
A
A+

БАЗАТА ДАННИ Е В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКАБазата данни за КТД и КТС в момента се структурира! Създават се таблици и се попълват данни за КТД и КТС!

Моля да ни извините за неудобството!

Очаквано завършване - 30 април 2019 г.

© Национален институт за помирение и арбитраж